Aicinājums priecāties

Bībeles darbs (Mateja ev. 22, 1-14) no Pauļa Urdzes grāmatas “Tu seko man – bībeles darbs draudžu dienās Saulainē”, ko izdeva LELBA 1977. gadā.

Tālāk / Weiter

Dievs darīs

Bībeles darbs par pravieša Ecēchiēla grāmatas nodaļu no 22. — 28. pantam no Pauļa Urdzes grāmatas “Dievs dara – Bībeles darbs par Vecās derības tekstiem”, kas izdota 1984. gadā LELBA apgādā.

Tālāk / Weiter

Dievs runā tautai svešumā

Bībeles darbs par pravieša Jeremijas grāmatas nodaļas 1. un 4. — 14. pantu no Pauļa Urdzes grāmatas “Dievs dara – Bībeles darbs par Vecās derības tekstiem”, kas izdota 1984. gadā LELBA apgādā.

Tālāk / Weiter

Gudrība un muļķība

Bībeles darbs par Salamana pamācībām, 9,1.— 6. un 13.—18 no Pauļa Urdzes grāmatas “Dievs dara – Bībeles darbs par Vecās derības tekstiem”, kas izdota 1984. gadā LELBA apgādā.

Tālāk / Weiter

Kas man par to būs?

Bībeles darbs (Mateja ev. 20, 1 – l6a) no Pauļa Urdzes grāmatas “Tu seko man – bībeles darbs draudžu dienās Saulainē”, ko izdeva LELBA 1977. gadā.

Tālāk / Weiter

Kristus gaismas lokā – 1. nodaļa

Rakstītājs un saņēmēji / Vēlējums / Slava Dievam par Viņa svētību / Aizlūgums, lai draudze saskata savu cerību: 1. nodaļa no Pauļa Urdzes grāmatas “Kristus gaismas lokā – Bībeles darbs par Pāvila vēstuli efeziešiem”, ko izdeva LELBA 1978. gadā.

Tālāk / Weiter

Kristus gaismas lokā – 3. nodaļa

Dievs darbojas caur cilvēku / Lūgšana pēc pilnības/ Slava Dievam: 3. nodaļa no Pauļa Urdzes grāmatas “Kristus gaismas lokā – Bībeles darbs par Pāvila vēstuli efeziešiem”, ko izdeva LELBA 1978. gadā.

Tālāk / Weiter

Kristus gaismas lokā – 4. nodaļa

Mudinājums uz kopību / Dažādas Kristus dāvanas / Kristīgās dzīves vadlīnijas / Dieva loks — velna loks: 4. nodaļa no Pauļa Urdzes grāmatas “Kristus gaismas lokā – bībeles darbs par Pāvila vēstuli efziešiem”, ko izdeva LELBA 1978. gadā.

Tālāk / Weiter

Kristus gaismas lokā – 5. nodaļa

Gaismas bērni / Gaismas augļi — tumsas darbi / Vīrs un sieva Kristus gaismā: 5. nodaļa no Pauļa Urdzes grāmatas “Kristus gaismas lokā – Bībeles darbs par Pāvila vēstuli efeziešiem”, ko izdeva LELBA 1978. gadā.

Tālāk / Weiter

Kristus gaismas lokā – 6. nodaļa

Vecāki un bērni Kristus gaismā / Kungi un kalpi Kristus gaismā / Dieva dotais apbruņojums / Šķirti — un tomēr vienoti / Svētības vārdi: 6. nodaļa no Pauļa Urdzes grāmatas “Kristus gaismas lokā – Bībeles darbs par Pāvila vēstuli efeziešiem”, ko izdeva LELBA 1978. gadā.

Tālāk / Weiter

Lūdzot 86. psalmu

Bībeles no Pauļa Urdzes grāmatas “Dievs dara – Bībeles darbs par Vecās derības tekstiem”, kas izdota 1984. gadā LELBA apgādā.

Tālāk / Weiter

Miera vizija

Bībeles darbs par pravieša Jesajas grāmatas nodaļu no 1. — 9. pantam no Pauļa Urdzes grāmatas “Dievs dara – Bībeles darbs par Vecās derības tekstiem”, kas izdota 1984. gadā LELBA apgādā.

Tālāk / Weiter

Nozīmīga sastapšanās

Bībeles darbs (Jāņa ev. 4, 3-30) no Pauļa Urdzes grāmatas “Tu seko man – bībeles darbs draudžu dienās Saulainē”, ko izdeva LELBA 1977. gadā.

Tālāk / Weiter

Sūtība

Bībeles darbs (Matēja ev. 28, 16 – 20.) no Pauļa Urdzes grāmatas “Tu seko man – bībeles darbs draudžu dienās Saulainē”, ko izdeva LELBA 1977. gadā.

Tālāk / Weiter

Teici to kungu

Bībeles darbs par 103. psalmu no Pauļa Urdzes grāmatas “Dievs dara – Bībeles darbs par Vecās derības tekstiem”, kas izdota 1984. gadā LELBA apgādā.

Tālāk / Weiter

Tie gāja viņam līdz

Bībeles darbs (Lūkas ev. 5, 1-11) no Pauļa Urdzes grāmatas “Tu seko man – bībeles darbs draudžu dienās Saulainē”, ko izdeva LELBA 1977. gadā.

Tālāk / Weiter

Viņš var

Bībeles darbs par 4. Mozus grāmatas nodaļu, 21. — 35. pantam no Pauļa Urdzes grāmatas “Dievs dara – Bībeles darbs par Vecās derības tekstiem”, kas izdota 1984. gadā LELBA apgādā.

Tālāk / Weiter

Zaudēt – iegūt

Bībeles darbs (Marka ev. 8, 27 – 38) no Pauļa Urdzes grāmatas “Tu seko man – bībeles darbs draudžu dienās Saulainē”, ko izdeva LELBA 1977. gadā.

Tālāk / Weiter