Bibliogrāfija / Bibliographie

Publikācijas / Veröffentlichungen

Dzīve ticībāSvētdienas Rīts, 1992.
Cik maksā mīlestībaZvaigzne ABC, 1996 / ISBN10: 9984042049, ISBN13: 9789984042046
Garīgs apskatsDzīves vakarā, 108.-110.lpp.
Sīkumi, 172.-176.lpp.
Rakstu krājums “Garīgs apskats”, red. māc. A. Arājs, 1983, Apgāds Rīga, Toronto, Kanāda
Zināmu un nezināmu cilvēku lūgšanasno Izlase, R., Klints, 2003
Dievs daraBībeles darbs par Vecās Derības tekstiem
LELBA, 1984, Linkolnā.
Kristus gaismas lokāBībeles darbs par Pāvila vēstuli Efeziešiem
LELBA, 1978,  Linkolnā
Tu seko manBībeles darbs draudžu dienās Saulainē
LELBA, 1977
Un tomērPauļa Traumaņa dzejas krājums, sastādīts no Pauļa Urdzes
Ziemeļblāzma, 1973
Die evangelisch-lutherische Kirche Lettlands ausserhalb der Heimatin Acta Baltica VI (1966), hrsg. Liber Annalis Intituti Baltici, Konigen Im Taunus, 1967

Par Pauli Urdzi / Über Paulis Urdze

Günter Heuzeroth: Baltenflüchtlinge nach dem Zweiten Weltkrieg im deutschen Exil… dargestellt an den Baltenkolonien im Oldenburger Land (Oldenburg, 2014)
Marcus Velke: Baltisches Exil in Bonn: Der Baltische Christliche Studentenbund (BCSB), in:  Christian Pletzing / Marcus Velke (Hg.): Lager – Repatriierung – Integration: Beiträge zur Displaced Persons-Forschung, 2016, S. 231-307.
Geert Franzenburg: Dievs svētī Latviju – Gott segne Lettland! Die Rolle der lutherischen Tradition bei der Exilbewaeltigung am Beispiel Lettlands. In: Christian Pletzing / Marcus Velke (Hg.): Lager – Repatriierung – Integration: Beiträge zur Displaced Persons-Forschung, 2016,  S.203-230.
LNB periodikā ir atrodamas vairāk nekā 850 atsauces uz Pauli Urdze.