Bibliogrāfija / Bibliographie

Paulis Urdze: publikācijas / Veröffentlichungen

Dzīve ticībā

Svētdienas Rīts, 1992.

Cik maksā mīlestība

Zvaigzne ABC, 1996 / ISBN10: 9984042049, ISBN13: 9789984042046

Garīgs apskats

  • Dzīves vakarā, 108.-110.lpp.
  • Sīkumi, 172.-176.lpp.

Rakstu krājums "Garīgs apskats", red. māc. A. Arājs, 1983, Apgāds Rīga, Toronto, Kanāda

Zināmu un nezināmu cilvēku lūgšanas

no Izlase, R., Klints, 2003

Dievs dara

Bībeles darbs par Vecās Derības tekstiem

LELBA, 1984, Linkolnā.

Kristus gaismas lokā

Bībeles darbs par Pāvila vēstuli Efeziešiem

LELBA, 1978,  Linkolnā

Tu seko man

Bībeles darbs draudžu dienās Saulainē

LELBA, 1977

Un tomēr

Pauļa Traumaņa dzejas krājums, sastādīts no Pauļa Urdzes

Ziemeļblāzma, 1973

"Die evangelisch-lutherische Kirche Lettlands außerhalb der Heimat"

in Acta Baltica VI (1966), hrsg. Liber Annalis Intituti Baltici, Konigen Im Taunus, 1967

Par Pauli Urdzi / Über Paulis Urdze

LNB Periodika

LNB periodikā ir atrodamas vairāk nekā 850 atsauces uz Pauli Urdze.

Uz lapas sākumu / Zum Seitenanfang