Dzīves vakarā

Raksts no publikācijas “Garīgs apskats – Informācija par reliģiskās dzīves notikumiem” (Redaktors māc. A. Arājs, 1983, Apgāds Rīga, Toronto, Kanāda).

Tālāk / Weiter

Par Kārli Skalbi

Pauļa Urdzes radio uzruna par Kārli Skalbi no cikla Kristīgās ticības atspoguļojums latviešu literatūrā (ap 1980. gadu).

Tālāk / Weiter

Sīkumi

Raksts no publikācijas “Garīgs apskats – Informācija par reliģiskās dzīves notikumiem” (Redaktors māc. A. Arājs, 1983, Apgāds Rīga, Toronto, Kanāda).

Tālāk / Weiter