Lilija Tenhagen

Mīļā Gita!

Sirsnīgi sveicinu Tevi Tava vīra jubilejā! Tas ir brīnišķīgi, ka atgādini par viņu.

Mācoties MLĢ, Pauli atkārtoti piedzīvoju kā miera un izlīdzinājuma cilvēku. Piemēram, reiz bija situācija, ka skolēni dumpojās pret Endzelīna pareizrakstības “uzspiešanu” skolā. Paulis prata paskaidrot lietas tā, ka pēc tam situācija nomierinājās, neviens nejutās zaudētājs, visi samierinājās. Par to viņu ļoti apbrīnoju – gan toreiz, gan tagad joprojām! Tā ir Dieva dāvana, ja cilvēks kaut ko tādu spēj panākt.

No viņa atziņām man liels ieguvums bija Baznīcas konferencē 2016. gadā Annabergā dzirdētā Pauļa doma pat Trīsvienību, to pievienoju piekabītē. Kas to toreiz izteica – to vairs nevaru pateikt. Bet mani šī doma tik dziļi sirdī uzrunāja, ka vajadzēja ar to dalīties internetā savā dienasgrāmatā vietnē www.draugiem.lv

Laika gaitā man vairāki lasītāji pateicās par šīs atziņas dalīšanu. Jā, cik labi, ka Paulis sēja! Pļauja daudzkārt nāk tad un tur, kur mēs paši to neredzam un arī nebūtu sagaidījuši. Paldies Dievam par Pauli!

Vēlreiz paldies Tev, un visu labu!

Sirsnībā –

Lilija Minsterē.