Raksti / Artikel

Dievs darīs

Dievs darīs

Bībeles darbs par pravieša Ecēchiēla grāmatas nodaļu no 22. — 28. pantam no Pauļa Urdzes grāmatas "Dievs dara - Bībeles darbs par Vecās derības tekstiem", kas izdota 1984. gadā LELBA apgādā.

Lūdzot 86. psalmu

Lūdzot 86. psalmu

Bībeles no Pauļa Urdzes grāmatas "Dievs dara - Bībeles darbs par Vecās derības tekstiem", kas izdota 1984. gadā LELBA apgādā.

Sīkumi

Sīkumi

Raksts no publikācijas "Garīgs apskats - Informācija par reliģiskās dzīves notikumiem" (Redaktors māc. A. Arājs, 1983, Apgāds Rīga, Toronto, Kanāda)

Dzīves vakarā

Dzīves vakarā

Raksts no publikācijas "Garīgs apskats - Informācija par reliģiskās dzīves notikumiem" (Redaktors māc. A. Arājs, 1983, Apgāds Rīga, Toronto, Kanāda)

Par Kārli Skalbi

Par  Kārli Skalbi

Pauļa Urdzes radio uzruna par Kārli Skalbi no cikla Kristīgās ticības atspoguļojums latviešu literatūrā (ap 1980. gadu).

Kristus gaismas lokā - 6. nodaļa

Kristus gaismas lokā - 6. nodaļa

Vecāki un bērni Kristus gaismā / Kungi un kalpi Kristus gaismā / Dieva dotais apbruņojums / Šķirti — un tomēr vienoti / Svētības vārdi: 6. nodaļa no Pauļa Urdzes grāmatas “Kristus gaismas lokā - Bībeles darbs par Pāvila vēstuli efeziešiem”, ko izdeva LELBA 1978. gadā.

Kristus gaismas lokā - 5. nodaļa

Kristus gaismas lokā - 5. nodaļa

Gaismas bērni / Gaismas augļi — tumsas darbi / Vīrs un sieva Kristus gaismā: 5. nodaļa no Pauļa Urdzes grāmatas “Kristus gaismas lokā - Bībeles darbs par Pāvila vēstuli efeziešiem”, ko izdeva LELBA 1978. gadā.

Kristus gaismas lokā - 3. nodaļa

Kristus gaismas lokā - 3. nodaļa

Dievs darbojas caur cilvēku / Lūgšana pēc pilnības/ Slava Dievam: 3. nodaļa no Pauļa Urdzes grāmatas “Kristus gaismas lokā - Bībeles darbs par Pāvila vēstuli efeziešiem”, ko izdeva LELBA 1978. gadā.

Kristus gaismas lokā - 4. nodaļa

Kristus gaismas lokā - 4. nodaļa

Mudinājums uz kopību / Dažādas Kristus dāvanas / Kristīgās dzīves vadlīnijas / Dieva loks — velna loks: 4. nodaļa no Pauļa Urdzes grāmatas “Kristus gaismas lokā - Bībeles darbs par Pāvila vēstuli efeziešiem”, ko izdeva LELBA 1978. gadā.