Paulis Urdze

37 Artikel / raksti
RSS

Sīkumi

Sīkumi

Raksts no publikācijas "Garīgs apskats - Informācija par reliģiskās dzīves notikumiem" (Redaktors māc. A. Arājs, 1983, Apgāds Rīga, Toronto, Kanāda)

Dzīves vakarā

Dzīves vakarā

Raksts no publikācijas "Garīgs apskats - Informācija par reliģiskās dzīves notikumiem" (Redaktors māc. A. Arājs, 1983, Apgāds Rīga, Toronto, Kanāda)

Par Kārli Skalbi

Par  Kārli Skalbi

Pauļa Urdzes radio uzruna par Kārli Skalbi no cikla Kristīgās ticības atspoguļojums latviešu literatūrā (ap 1980. gadu).

Kristus gaismas lokā - 6. nodaļa

Kristus gaismas lokā - 6. nodaļa

Vecāki un bērni Kristus gaismā / Kungi un kalpi Kristus gaismā / Dieva dotais apbruņojums / Šķirti — un tomēr vienoti / Svētības vārdi: 6. nodaļa no Pauļa Urdzes grāmatas “Kristus gaismas lokā - Bībeles darbs par Pāvila vēstuli efeziešiem”, ko izdeva LELBA 1978. gadā.

Kristus gaismas lokā - 5. nodaļa

Kristus gaismas lokā - 5. nodaļa

Gaismas bērni / Gaismas augļi — tumsas darbi / Vīrs un sieva Kristus gaismā: 5. nodaļa no Pauļa Urdzes grāmatas “Kristus gaismas lokā - Bībeles darbs par Pāvila vēstuli efeziešiem”, ko izdeva LELBA 1978. gadā.

Kristus gaismas lokā - 3. nodaļa

Kristus gaismas lokā - 3. nodaļa

Dievs darbojas caur cilvēku / Lūgšana pēc pilnības/ Slava Dievam: 3. nodaļa no Pauļa Urdzes grāmatas “Kristus gaismas lokā - Bībeles darbs par Pāvila vēstuli efeziešiem”, ko izdeva LELBA 1978. gadā.

Kristus gaismas lokā - 4. nodaļa

Kristus gaismas lokā - 4. nodaļa

Mudinājums uz kopību / Dažādas Kristus dāvanas / Kristīgās dzīves vadlīnijas / Dieva loks — velna loks: 4. nodaļa no Pauļa Urdzes grāmatas “Kristus gaismas lokā - Bībeles darbs par Pāvila vēstuli efeziešiem”, ko izdeva LELBA 1978. gadā.

Kristus gaismas lokā - 1. nodaļa

Kristus gaismas lokā - 1. nodaļa

Rakstītājs un saņēmēji / Vēlējums / Slava Dievam par Viņa svētību / Aizlūgums, lai draudze saskata savu cerību: 1. nodaļa no Pauļa Urdzes grāmatas “Kristus gaismas lokā - Bībeles darbs par Pāvila vēstuli efeziešiem”, ko izdeva LELBA 1978. gadā.

Kas man par to būs?

Kas man par to būs?

Bībeles darbs (Mateja ev. 20, 1 - l6a) no Pauļa Urdzes grāmatas "Tu seko man - bībeles darbs draudžu dienās Saulainē", ko izdeva LELBA 1977. gadā.