Paulis Urdze

37 Artikel / raksti
RSS

Viņš var

Viņš var

Bībeles darbs par 4. Mozus grāmatas nodaļu, 21. — 35. pantam no Pauļa Urdzes grāmatas "Dievs dara - Bībeles darbs par Vecās derības tekstiem", kas izdota 1984. gadā LELBA apgādā.

Teici to Kungu

Teici to Kungu

Bībeles darbs par 103. psalmu no Pauļa Urdzes grāmatas "Dievs dara - Bībeles darbs par Vecās derības tekstiem", kas izdota 1984. gadā LELBA apgādā.

Gudrība un muļķība

Gudrība un muļķība

Bībeles darbs par Salamana pamācībām, 9,1.— 6. un 13.—18 no Pauļa Urdzes grāmatas "Dievs dara - Bībeles darbs par Vecās derības tekstiem", kas izdota 1984. gadā LELBA apgādā.

Miera vizija

Miera vizija

Bībeles darbs par pravieša Jesajas grāmatas nodaļu no 1. — 9. pantam no Pauļa Urdzes grāmatas "Dievs dara - Bībeles darbs par Vecās derības tekstiem", kas izdota 1984. gadā LELBA apgādā.

Dievs runā tautai svešumā

Dievs runā tautai svešumā

Bībeles darbs par pravieša Jeremijas grāmatas nodaļas 1. un 4. — 14. pantu no Pauļa Urdzes grāmatas "Dievs dara - Bībeles darbs par Vecās derības tekstiem", kas izdota 1984. gadā LELBA apgādā.

Dievs darīs

Dievs darīs

Bībeles darbs par pravieša Ecēchiēla grāmatas nodaļu no 22. — 28. pantam no Pauļa Urdzes grāmatas "Dievs dara - Bībeles darbs par Vecās derības tekstiem", kas izdota 1984. gadā LELBA apgādā.

Lūdzot 86. psalmu

Lūdzot 86. psalmu

Bībeles no Pauļa Urdzes grāmatas "Dievs dara - Bībeles darbs par Vecās derības tekstiem", kas izdota 1984. gadā LELBA apgādā.